V loňském školním roce se naše nově otevřená přípravná třída opravdu osvědčila.

V letošním školním roce jsme otevřeli dvě přípravné třídy.

V září se tedy 21 dětí nevrátilo zpět do své MŠ, ale nastoupilo do tzv. přípravky.

Smyslem přípravné třídy je adaptace dítěte na školní prostředí. 

Hlavní předností je nižší počet žáků ve třídě,což umožňuje

individuální přístup pedagoga. Děti už získávají školní návyky,

vyplňují pracovní sešity, učí se správně držet tužku a další

pro školu potřebné věci. Dohánějí to, co by měly jako předškoláci znát a umět.

Společná hra a zábava však nesmí chybět.