Vánoční besídka 0.B

 
V přípravné třídě 0. B proběhla ve čtvrtek dne 13. 12. 2018
vánoční besídka s vystoupením pro rodiče, kde děti
předvedly pásmo písní a básní. Děti byly šikovné a rodičům
se představení moc líbilo. Po vystoupení jsme si všichni společně
pochutnali na cukroví s čajem a kávou a příjemně si poseděli
za poslechu koled. Všichni jsme si vánoční besídku velmi užili.
 
Bc. Adéla Rejmanová