Roční plán školy.

Plán akcí pro školní rok 2018/2019

ZÁŘÍ:

 • slavnostní zahájení školního roku
 • Jičín – Město pohádky – akce I. stupeň ZŠ, ST, Praktická škola
 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Turnaj v nohejbalu
 • Běh Teribear - nadace Terezy Maxové
 • Krakonošův trojboj

ŘÍJEN:

 • Úvodní schůzky metodického sdružení
 • Zahájení činnosti volnočasových aktivit
 • Výtvarná soutěž ŠD
 • Účast na vyhlášení výtvarné soutěže - Olympia Mladá Boleslav
 • Účast na turnaji v malé kopané a přehazované (Semily)
 • Výtvarná soutěž ve spolupráci s f. Dragon a BK ML. Boleslav

LISTOPAD:

 • Desetiboj – sportovní soutěž ŠD
 • Pedagogická rada 20. 11. 2018
 • Třídní schůzky 20. 11. 2018
 • Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků o možnostech dalšího vzdělávání
 • Skákání panáka - celoškolní soutěž
 • Realizace vánoční výstavy ve Sboru českých bratří
 • Výzdoba školy
 • Sběr papíru

PROSINEC:

 • Zdobení stromečku
 • Vánoční dílny pro I. a II. stupeň
 • Vánoční betlém
 • Vánoční výstava před ŠD
 • Vánoční koncert

LEDEN:

 • Zimní kurz  pro 1. – 9. roč. ZŠ a ZŠ speciální
 • Beseda s vedoucí  oddělení prevence Magistrátu města Mladé Boleslavi – záškoláctví a jeho důsledky, trestá činnost – I. a II. st.  (5. a 6.roč.) 
 • Exkurze do učilišť
 • Pedagogická rada školy 17. 1. 2019
 • Výtvarná soutěž I. a II. stupeň
 • Školka přes švihadlo - soutěž pro dívky

ÚNOR:

 • Turnaj v pexesu ŠD
 • Karneval na téma „Princové a princezny aneb NA ZÁMKU"
 • Výtvarná soutěž – I. a II. stupeň
 • Turnaj v „Malé kopané“, Benátky nad Jizerou

BŘEZEN:

 • Mořena – Vítání jara
 • Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. – 9. ročníků
 • Ozdravný pobyt pro žáky I. a II. st., praktická škola
 • „Vitamínový pohár“
 • Výzdoba školy
 • Vědomostní soutěž II. stupeň ZŠ
 • Velikonoční výstava ŠD

DUBEN:

 • Ekologie – „Den Země“
 • Bleskový sběr papíru
 • „Velikonoční dílny“ – projektový den II.stupeň + Prakt.škola
 • Pedagogická rada školy 23. 4. 2019
 • Třídní schůzky 23. 4. 2019
 • Turnaj v přehazované – školní a oblastní kolo
 • Dopravní soutěž I., II. stupeň školní kolo

KVĚTEN:

 • Zdravověda
 • Olympiáda ŠD
 • Putování za pokladem
 • Výlet za odměnu  - I. a II. stupeň ZŠ, ZŠ spec., Prakt. škola
 • Soutěž mladých cyklistů (Nymburk)
 • Atletický čtyřboj – krajské kolo
 • „Děti dětem“ (Poznávej povolání) – Praktická škola dvouletá x Přípravná třída

ČERVEN:

 •  Den dětí – "Člověče, nezlob se !"  I., II .stupeň ZŠ, ZŠ spec., Praktická škola
 • Turistický kurz – II. stupeň
 • Účast na soutěži „Ukaž, co umíš“
 • Letní kurz – ZŠ, ZŠ speciální
 • Pedagogická rada 18. 6. 2019
 • Výlet školní družiny za odměnu
 • Závěrečný koncert pěveckého sboru školy

 

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.