Roční plán školy

 

Plán akcí pro školní rok 2021/2022

 

ZÁŘÍ:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Turnaj v nohejbalu
 • Zahájení kurzu plavání pro 4. a 5. roč. ZŠ
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

ŘÍJEN:

 • Odpadiáda - eko soutěž pro 1. st. ZŠ
 • Výtvarná soutěž "Radost" (Kolín)
 • Turnaj v přehazované v Semilech 2. stupeň ZŠ
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Filmový festival - film Gump (2. st.) DK Mladá Boleslav
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

LISTOPAD:

 • „Ukaž, co umíš“ – soutěž ŠD
 • Sběr papíru
 • Florbal
 • Pedagogická rada
 • Přehlídka učebních oborů a škol v DK
 • Přátelské sportovní utkání s 5. ZŠ (fotbal)
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

PROSINEC:

 • Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromku – Praktická škola dvouletá
 • Vánoční turnaj v malé kopané
 • Vánoční výstava před ŠD
 • Vánoce - projektový týden PŠ
 • Vánoční koncert
 • Vánoční besídka pro rodiče spojená s dílničkami – přípravné třídy ZŠ
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

LEDEN:

 • „Kuličkiáda“ – soutěž ŠD
 • Zimní kurz – ZŠ , ZŠ speciální
 • Pedagogická rada
 • Skákání panáka – celoškolní soutěž
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

ÚNOR:

 • Turnaj v pexesu ŠD
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální
 • Karneval na téma „Barvy duhy“
 

BŘEZEN:

 • Výtvarná soutěž – 1. + 2. stupeň ZŠ, ZŠ speciální
 • "Březen - měsíc knihy" - prodejní výstava
 • Sběr papíru
 • „Hry pro radost“ v Kolíně – ZŠ speciální
 • "Na statku" - Seletice

 

DUBEN:

 • Vítání jara
 • Ekologie – „Den Země“
 • Projekt „Na statku“ – Seletice
 • Velikonoční výstava
 • Velikonoce - PŠ
 • „Školka přes švihadlo“
 • Školní dopravní soutěž 1. a 2. st.ZŠ
 • Turnaj ve vybíjené
 • "Z pohádky do pohádky" - projektový den
 • „Piškvoriáda“ – ŠD
 • Pedagogická rada školy + třídní schůzky
 
 
KVĚTEN:
 • Výlet za odměnu
 • Olympiáda – ŠD
 • Návštěva HZS - přípravné třídy ZŠ
 • Turnaj v přehazované
 • Cesta za pokladem - 1. st. ZŠ + ZŠ speciální
 • Dopravní soutěž – Nymburk
 • „Ukaž, co umíš“
 • Úřad práce – VII. a VIII. třídy ZŠ
 • Přátelkské sportovní utkání s 5. ZŠ - fotbal, florbal
 • Sportovní den s fotbalovým klubem
 

ČERVEN:

 • "Den dětí" u vojáků – Stará Boleslav
 • "Hry pro radost" – Kolín – ZŠ speciální
 • Turnaj v kopané – učitelé, žáci
 • Letní kurz ZŠ a ZŠ speciální
 • Třídní výlety
 • Pedagogická rada
 • Výlet školní družiny za odměnu
 • Slavnostní zakončení školního roku Přípravných tříd ZŠ
 • Závěrečné zkoušky a slavnostní vyřazení žáků z PŠ
 • Závěrečný koncert

 

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.