Roční plán školy

 

Plán akcí pro školní rok 2021/2022

 

ZÁŘÍ:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Turnaj v nohejbalu
 • Zahájení kurzu plavání pro 4. a 5. roč. ZŠ

 

ŘÍJEN:

 • Cesta za pokladem – 1.stupeň ZŠ + ZŠ speciální
 • Krakonošův trojboj – ZŠ specální
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Kampaň proti šikaně – pro celou školu
 • Pohádkový den – 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

LISTOPAD:

 • „Ukaž, co umíš“ – soutěž ŠD
 • Sběr papíru
 • Florbal
 • Pedagogická rada
 • Výtvarná soutěž ŠD s tématikou zimy
 • Přehlídka učebních oborů a škol v DK
 • Čtenářská dílna „Z pohádky do pohádky“ -  Praktická škola dvouletá
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

PROSINEC:

 • Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromku – Praktická škola dvouletá
 • Vánoční turnaj v malé kopané
 • Vánoční výstava před ŠD
 • Vánoční koncert „on – line“
 • Vánoční besídka pro rodiče spojená s dílničkami – přípravné třídy ZŠ
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

LEDEN:

 • Beseda s vedoucí  oddělení prevence Magistrátu města Mladé Boleslavi – záškoláctví a jeho důsledky, trestá činnost – V., VI. třídy
 • Exkurze do SOU Hubálov, SOU ŠKODA AUTO
 • „Kuličkiáda“ – soutěž ŠD
 • Zimní kurz – ZŠ , ZŠ speciální
 • Pedagogická rada
 • Skákání panáka – celoškolní soutěž
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální

 

ÚNOR:

 • Turnaj v pexesu ŠD
 • Barevný den  - 1. stupeň ZŠ + ZŠ speciální
 • Karneval na téma „Barvy duhy“
 

BŘEZEN:

 • Výtvarná soutěž – 1. + 2. stupeň ZŠ, ZŠ speciální
 • Sběr papíru
 • „Hry pro radost“ v Kolíně – ZŠ speciální
 • Vědomostní soutěž II. stupeň ZŠ
 • Vítání jara – Mořena
 • Velikonoční výstava ŠD
 • „Poznej své okolí“ – vycházka na Chlum

 

DUBEN:

 • Ekologie – „Den Země“
 • Projekt „Na statku“ – Seletice
 • „Školka přes švihadlo“
 • Školní dopravní soutěž
 • Výtvarná soutěž na volné téma – ŠD
 • Turnaj ve vybíjené
 • Diskgolf
 • „Piškvoriáda“ – ŠD
 • Pedagogická rada školy
 • Třídní schůzky
 
 
KVĚTEN:
 • Výlet za odměnu
 • Olympiáda – ŠD
 • Turnaj v přehazované
 • Dopravní soutěž – Nymburk
 • „Ukaž, co umíš“
 • Úřad práce – VII. a VIII. třídy ZŠ
 • Diskgolf
 • Exkurze HZS – přípravné třídy ZŠ
 • Sportovní den s fotbalovým klubem
 

ČERVEN:

 • Den dětí u vojáků – Stará Boleslav
 • Závěrečný koncert
 • Hry pro radost – Kolín – ZŠ speciální
 • Turnaj v kopané – učitelé, žáci
 • Diskgolf
 • Letní kurz ZŠ a ZŠ speciální
 • Pedagogická rada
 • Výlet školní družiny za odměnu
 • Slavnostní zakončení školního roku Přípravné třídy ZŠ
 • Závěrečné zkoušky a slavnostní vyřazení žáků z PrŠ

 

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.