Roční plán školy.

Plán akcí pro školní rok 2017/2018

ZÁŘÍ:

 • slavnostní zahájení školního roku
 • Jičín – Město pohádky – akce I. stupeň ZŠ, ST, Praktická škola
 • Nabídka volnočasových aktivit
 • Turnaj v nohejbalu
 • Seznámení s celoročním projektem „Rytmování“
 • Výtvarná soutěž ve spolupráci s f. Dragon  a BK ML. Boleslav
 • Realizace kreativní soutěže „Vánoční přání a Anděl“ pro školy regionu Mladá Boleslav

ŘÍJEN:

 • Úvodní schůzky metodického sdružení
 • Zahájení činnosti volnočasových aktivit
 • Výtvarná soutěž ŠD na téma „Ilustrace písniček“
 • Účast na vyhlášení výtvarné soutěže - Olympia Mladá Boleslav
 • Účast na turnaji v přehazované (Semily)

LISTOPAD:

 

 • Desetiboj – sportovní soutěž ŠD
 • Pedagogická rada 21. 11. 2017
 • Třídní schůzky 21. 11. 2017
 • Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků o možnostech dalšího vzdělávání
 • Piškvorky – soutěž
 • Realizace vánoční výstavy ve Sboru českých bratří
 • Výzdoba školy
 • Sběr papíru

PROSINEC:

 

 • Zdobení stromečku
 • Vánoční dílny pro I. a II. stupeň
 • Vánoční betlém
 • Vánoční výstava před ŠD
 • Vánoční koncert
 • „Skákání panáka“ – soutěž I. a II. stupeň ZŠ

LEDEN:

 

 • Zimní kurz  pro 1. – 9. roč. ZŠ a ZŠ speciální
 • Beseda s vedoucí  oddělení prevence Magistrátu města Mladé Boleslavi – záškoláctví a jeho důsledky, trestá činnost – I. a II. st.  (5. a 6.roč.) 
 • Exkurze do učilišť
 • Pedagogická rada školy 18. 1. 2018
 • Výzdoba vitríny

ÚNOR:

 

 • Turnaj v pexesu ŠD
 • Karneval na téma „Country“
 • Výtvarná soutěž – I. a II. stupeň
 • Turnaj v „Malé kopané“, Benátky nad Jizerou

BŘEZEN:

 

 • Mořena – Vítání jara
 • Lyžařský výcvikový zájezd pro žáky 7. – 9. ročníků
 • „Velikonoční dílny“ – projektový den II.stupeň + Prakt.škola
 • Velikonoční výstava ŠD
 • Ozdravný pobyt pro žáky I. a II. st., praktická škola
 • „Vitamínový pohár“
 • Výzdoba školy
 • Vědomostní soutěž II. stupeň ZŠ

DUBEN:

 

 • Ekologie – „Den Země“
 • Bleskový sběr papíru
 • Pedagogická rada školy 24. 4. 2018
 • Třídní schůzky 24. 4. 2018
 • Turnaj v přehazované – školní a oblastní kolo
 • Dopravní soutěž I., II. stupeň školní kolo
 •  „Děti dětem“ (Poznávej povolání) – Praktická škola dvouletá x Přípravná třída
 • „Školka přes švihadlo“ – soutěž pro dívky

KVĚTEN:

 • Zdravověda
 • Olympiáda ŠD
 • Putování za pokladem
 • Výlet za odměnu  - I. a II. stupeň ZŠ, ZŠ spec., Prakt. škola
 • Soutěž mladých cyklistů (Nymburk)
 • Atletický čtyřboj – krajské kolo
 • Výtvarná soutěž ŠD

ČERVEN:

 

 • Turistický kurz – II. stupeň
 • Projektový den „Den dětí“ – I., II .stupeň ZŠ, ZŠ spec., Praktická škola
 • Účast na soutěži „Ukaž, co umíš“
 • Letní kurz – ZŠ, ZŠ speciální
 • Pedagogická rada 19. 6. 2018
 • Výlet školní družiny za odměnu
 • Závěrečný koncert pěveckého sboru školy
 • Vyvrcholení celoročního projektu „Rytmování“

 

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.