Roční plán školy

 

Plán akcí pro školní rok 2019/2020

 

ZÁŘÍ:

 • slavnostní zahájení školního roku
 • Jičín – Město pohádky – akce I. stupeň ZŠ, ST, Praktická škola
 • „Riskuj“ společná sportovní akce pro celou školu se společností Adient
 • Turnaj v nohejbalu

 

ŘÍJEN:

 • Cesta za pokladem – 1.stupeň + spec.třídy
 • Krakonošův trojboj – spec.třídy
 • Ozdravný pobyt 7. – 13. 10. 2019  - Harrachov
 • „Šikana jako jedno z témat primární prevence“ - vzdělávací akce pedagogického sboru 1. 10. 2019
 • „Nemoc jménem šikana“, „Nebezpečí v kyberprostoru“ beseda pro žáky 5. – 9. ročníků 14. - 15. 10. 2019
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Turnaj v přehazované – Semily

 

LISTOPAD:

 • „Ukaž, co umíš“ – soutěž ŠD
 • Sběr papíru
 • Florbal
 • Pedagogická rada 19. 11. 2019
 • Vánoční jarmark + třídní schůzky 26. 11. 2019 – celá škola
 • Výtvarná soutěž ŠD s tématikou zimy
 • Přehlídka učebních oborů a škol v DK
 • Skákání panáka – celoškolní soutěž
 • Vánoční dílny 21. 11. 2019 – celá škola
 • „Jak nastavit bezpeční při práci se třídou“ – vzdělávací akce pedagogického sboru

 

PROSINEC:

 • Mikulášská nadílka
 • Zdobení vánočního stromku – PrŠ
 • Vánoční turnaj v malé kopané
 • Vánoční výstava před ŠD
 • Vánoční koncert

 

LEDEN:

 • Beseda s vedoucí  oddělení prevence Magistrátu města Mladé Boleslavi – záškoláctví a jeho důsledky, trestá činnost – V., VI. ročníky
 • Exkurze do SOU Hubálov, SOU ŠKODA AUTO
 • „Kuličkiáda“ – soutěž ŠD
 • Pedagogická rada 21. 1. 2020

 

ÚNOR:

 • Turnaj v pexesu ŠD
 • Karneval na téma „Ať žijí duchové“

 

BŘEZEN:

 • Výtvarná soutěž – 1. + 2. stupeň, ST
 • Sběr papíru
 • Projekt „Na statku“ – Seletice
 • „Hry pro radost“ v Kolíně – spec.třídy
 • Vědomostní soutěž II. stupeň ZŠ
 • Velikonoční výstava ŠD
 • Lyžařský výcvik

 

DUBEN:

 • Ekologie – „Den Země“
 • „Školka přes švihadlo“
 • Školní dopravní soutěž
 • Výtvarná soutěž na volné téma – ŠD
 • Turnaj ve vybíjené
 • „Piškvoriáda“ – ŠD
 • Vítání jara – Mořena
 • „Velikonoční dílny“ – střední škola
 • Pedagogická rada školy 28. 4. 2020
 
 
KVĚTEN:
 • Výlet za odměnu
 • Olympiáda – ŠD
 • Turnaj v přehazované
 • Dopravní soutěž – Nymburk
 • „Ukaž, co umíš“
 • Úřad práce – VII. a VIII. třídy
 • Čtenářská dílna – SŠ praktická

 

ČERVEN:

 • Den dětí u vojáků – Stará Boleslav
 • Závěrečný koncert
 • Hry pro radost – Kolín – spec.třídy
 • Turnaj v kopané – učitelé, žáci
 • Pedagogická rada 16. 6. 2020
 • Výlet školní družiny za odměnu

 

V průběhu školního roku budou žáci všech ročníků navštěvovat divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi a Domu kultury v Mladé Boleslavi podle aktuální nabídky těchto zařízení.

Akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů jsou umístěny v plánu metodika prevence naší školy.