Vedoucí vychovatelka: Dana Kozderková

Poplatek za družinu činí 70 Kč na jeden měsíc. 
Podmínkou je však i přihlášení dítěte na obědy ve školní jídelně.

  • 12,30 -12,50 hod. - příprava na oběd, srovnání věcí v šatně, WC, hygiena

  • 12,50 - 13,20 hod - oběd

  • 13,45 -14,15 hod. - výchovné činnosti

Výchovné složky se střídají tak, aby převládala rekreační forma práce. Činnosti navazují na školní vyučování a jsou přizpůsobené věku a potřebám dětí. Při všech činnosech je nutné dbát na bezpečnost. Děti jsou vedeny k udržování pořádku ve všech prostorách.
Pokud jde dítě domů dříve, je nutné to oznámit vychovatelce písemně.

Rovněž má-li dítě vyzvednout jiná osoba než je uvedena.