Provoz školní družiny

 

Školní družina je v provozu každý všední den od 6 .45 hod. do 15. 45 hod.

V oddělení přípravných tříd je zahájení provozu ŠD posunuto už na 6. 30 hodin a provoz v tomto oddělení končí v 16.15 hod.

Odpolední družina začíná v 11,30 hod. příchodem vychovatelek, jejich přípravou pomůcek a potřeb.

Vychovatelka přebírá děti v 11,40 - 11,50 hod. u šatny.