Provoz ŠJ 

Výdej obědů:

  • 11,30-11,40 hod. - do donesených gastronádob

  • 11,40 -13,45 hod - žáci a zaměstnanci

 

STRAVOVACÍ ŘÁD

Platný od 1.1.2016
ZSNC 127/2012

Povinnosti strávníka

a)   Školní stravování je poskytováno v souladu s vyhláškouč.107/2005

      Sd. č.107/2008 Sb., změny a doplňky předpisu: vyhláška č. 463/2011 Sb.
      Žák je do vyšší kategorie zařazen na začátku školního roku v němž

      dosáhne věk  stanovený pro vyšší kategorii.


b)  Stravné se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny vždy od poloviny    
      předcházejícího měsíce.


c)   V době nemoci - nepřítomnosti - je povinností strávníků si odhlásit obědy

     do 7.30h ráno  nebo den předem do 13h.

     Oběd lze odhlásit i formou SMS na tel. čísle 776 613 520.

     Pokud strávník onemocní během dne, tento
     oběd si mohou odebrat rodiče, sourozenci, spolužáci po předložení       
     stravenky nemocného. Ostatní obědy pro následující dny odhlásí rodiče
     v kanceláři jídelny. Pokud rodiče obědy neodhlásí, doplatí je  v plné výši
     včetně režijních a mzdových nákladů.
     Na telefonické odhlašování stravy neuplatňujte pozdější reklamaci.       

d)  Strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.
     ŠJ  nezodpovídá za nákazu vzniklou z přepravy jídla.

e)  Strávníci stravující se určité dny v měsíci si musí nechtěné obědy odhlásit.
     Informace o výši úhrady za obědy k 1.1.2016

 

Žáci 7- 10 let               20,-- Kč
Žáci 11 - 14 let            23,-- Kč
Žáci 15 - 18 let            28,-- Kč
Zaměstnanci              14,-- Kč
Cizí strávníci               61,-- Kč
režijní nalk.                 12,--Kč
mzdové nákl.              22,-- Kč