Příkaz ředitele školy č. 6/2016
 
V Mladé Boleslavi dne 1.9.2016   č.j. 1075/2016/ZVSMB
 
Finanční normativy na nákup potravin, poplatky za školní stravování
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhláška č.107/2005 a č. 107/2008 Sb., změny a doplňky předpisu: vyhláška č. 463/2011 Sb.

Ke dni 1.9.2016 se stanovují finanční normativy na nákup potravin následujícím způsobem:

Docházející: oběd

Kat. 7 – 10 let     fin.limit surovin    20,-- Kč
Kat. 11 -15 let     fin.limit surovin    23,-- Kč
Kat. 15.-18 let     fin.limit surovin    28,-- Kč
Zaměstnanci       fin.limit surovin    28,-- Kč

Dětský domov – společné zařízení chlapci, dívky:
 
Kat. 0 -    6 let        fin.limit surovin    54,-- Kč
Kat. 7 – 10 let        fin.limit surovin    58,--  Kč
Kat. 11- 14 let        fin.limit surovin    63,--  Kč
Kat. 15- 18 let        fin.limit surovin    83,--  Kč


Finanční limit o svátcích a významných osobních příležitostech

na jednoho žáka za rok  je  300,- Kč

Velikonoce       90,- Kč
Vánoce          130,- Kč
Narozeniny       80,- Kč

     
Plná cena 1 porce jídla pro mimoškolní pracovníky činí :   

61,-- Kč – z toho:
                           28,--,Kč fin.limit surovin
                           22,-- Kč mzdové náklady
                           12,-- Kč provozní náklady
                            
Finanční normativ na nákup potravin pro Dětský domov:
Kat.    do 6 let
Snídaně           10,-- Kč
Přesnídávka       6,-- Kč
Oběd               17,-- Kč
Svačina             6,-- Kč
Večeře             15,-- Kč
Celkem            54,-- Kč

Kat. 7 -10 let                             Kat. 11 – 14 let
Snídaně          10,-- Kč               Snídaně            10,-- Kč
Přesnídávka      7,-- Kč               Přesnídávka         7,-- Kč
Oběd              20,-- Kč               Oběd                 23,-- Kč
Svačina           6,--  Kč               Svačina               7,-- Kč
Večeře           15,--  Kč               Večeře              16,-- Kč
Celkem           58,-- Kč               Celkem              63,-- Kč

Kat. 15 a více let
Snídaně          11,-- Kč
Přesnídávka      7,-- Kč
Oběd              28,-- Kč
Svačina            7,-- Kč
Večeře            21,-- Kč
2. večeře           9,-- Kč
Celkem           83,-- Kč


1. září 2016
Zpracovala: Hana Landrová
                    vedoucí školní jídelny                                    Mgr. Ivana Pacovská
                                        ředitelka školy