Zaměstnanci kuchyně

 

 

vedoucí školního stravování:  Magdaléna Fričová

 

vedoucí kuchařka:                  Bohuslava Kernová          

kuchařky:                                Renáta Kernová a Lenka Andrlová