Školská rada

 

K posílení spolupráce mezi rodinou a školou by mělo přispět zřízení Školské rady Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zástupci zřizovatele podílet se na správě školy. Působnost a pravomoci Školské rady stanoví nový školský zákon 561/2004.

K základním úkolům tohoto orgánu patří: 

  • vyjadřovat se k návrhu Školního vzdělávacího programu a jeho realizaci
  • schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat Školní řád
  • schvalovat pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednávat inspekční zprávu České školní inspekce
  • podílet se na návrhu rozpočtu na další školní rok

Školská rada byla na naší škole zvolena ve školním roce 2021 - 2024. Jejími členy jsou:
 

  • zástupce zřizovatele                    Mgr. Jana Hradiská Horáková
  • zástupce pedagogů a předseda       Mgr. Martina Jonášová
  • zástupce rodičovské veřejnosti            Martina Vavřichová