ŠVP přípravná třída "Krůček ke  škole"

ŠVP základní škola  "Př íprava na život II." 1. stupeň + 6., 7. a 8. roč. 

ŠVP základní škola   "Příprava na život"    2. stupeň (9. roč.)

ŠVP střední škola    "Vše pro život"

ŠVP škola při nemocnici "Klaudián"

 ŠVP ZŠ speciální "Životní dovednosti"

ŠVP - Školní družina