Volnočasové aktivity ve školním roce 2017/2018

Volnočasové aktivity pro žáky na naší škole jsou zcela ZDARMA!

Pedagogové naší školy vedou zájmové aktivity nad rámec své přímé pedagogické práce.

Aktivita

Vyučující

Den

Čas

Frekvence

Zpívání

Mgr. M. Jonášová

Mgr. A. Petrčková

  11:50 -12:35      1x týdně

Keramika

Mgr. J. Bažantová

st

12:45 – 13:30

1x týdně

Aerobik

Mgr. J. Kyselová

út

12:45 – 13:30

1x týdně

      Sportovky I.    Mgr. D. Kubínová

          E. Staňková
          út  12:45 -13:30      1x týdně

  Sportovky II.

Mgr. M. Bernát

út

13:40 – 14:25

1x týdně

   Posilování

(2.stupeň ZŠ)

Mgr. F. Zadžora

út

13:40 – 14:25

1x týdně

      Vaření I.        

Mgr. J. Vlčková

st

12:45 – 15:30

1x měsíčně

Vaření II.         Mgr. I. Petrová            st 12:45 - 15:30 1x měsíčně