Základní škola podle § 16 odst. 9

 

1.třída ZŠ

Děti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu

„Příprava na život II."  pro základní vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením.