Učební plán 1. stupně:

Vzdělávací oblast

Předmět

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Disp. dotace

Celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk 

6

7

7

7

6

-

33

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

2

2

3

3

3

1

13

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

5

5

-

22

Inf.a komun. technologie

Inf. a kom. technologie

-

-

-

1

1

-

2

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

-

5

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

-

5

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

-

15

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

3

3

3

4

5

3

18

Volitelný předmět(dram.vých., estet.vých., hrátky s angličtinou a sport.čin.)

Předmět Dispontabilní dotace

1

1

1

1

1

5

5

Celkem hodin

 

21

22

23

26

26

9

118

 

 Učební plán 2. stupně:

Vzdělávací ooblast

Předmět

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

Disp. dotace

Celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

5

5

5

4

 

19

Cizí jazyk (anglický jazyk)

1

1

1

1

 

4

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

 

20

Inf. a komunikační technologie

Inf. a kom. technologie

1

1

1

1

 

4

Člověk a společnost

Dějepis

1

1

1

1

 

4

Výchova k občanství

1

1

1

1

 

4

 

Fyzika

-

1

1

1

 

3

 

Chemie

-

-

1

1

1

2

Člověk a příroda

Přírodopis

1

1

1

1

 

4

 

Zeměpis

1

1

1

1

 

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

 

4

Výtvarná výchova

1

1

1

1

 

4

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

1(Př)

1

 

2

integrace

Tělesná výchova

3

3

3

3

 

12

Člověk a svět práce

Pracovní vyučování

5

6

6

6

3

20

Doplňovací hodina

Doplňovací hodina

1

1

1

1

4

4

Volitelné předměty

Volitelné předměty

1

1

1

1

4

4

Celkem hodin

 

28

30

32

32

12

122

 

Volitelný předmět

6 .ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Sborový zpěv

1 (dle výběru žáků)

(dle výběru žáků)

(dle výběru žáků)

  (dle výběru žáků)

Sportovní hry

Výtvarné činnosti

 
 

<span style="font-size:13.5pt;line-height:115%;font-family: " roman";color:black;"="" roman","serif";times="" new="" times="">