PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ

 

   PhDr. Věra Holotová - vedoucí uč.pracoviště, speciální pedagog

PaedDr. František Kovář - učitel ZŠ, speciální pedagog

Mgr. Irena Holubová - učitelka MŠ