HERNÍ TERAPIE V NEMOCNICI

 

Od školního roku 2013/2014  končí činnost školní družiny při nemocnici. Do obsahu výuky je zařazen předmět nazvaný

 "Herní terapie".


Hra je důležitou součástí života dítěte. V nemocničním prostředí tato potřeba mnohdy není dostatečně uspokojována, což může vést k pasivitě, demotivaci a také k ovlivnění vývoje dítěte. Herní terapie zpříjemňuje a ulehčuje dětem pobyt v nemocnici. Náplní práce učitele vytvářet herní aktivity, organizovat zábavné programy, vhodnou formou seznámit dítě s onemocněním a pomoci mu se s ním vyrovnat. Průběh samotné herní terapie se předem nedá přesně naplánovat, je nutné přizpůsobit ji každému dítěti a jeho individuálním potřebám. Zdravotní klauni mají k dispozici nejrůznější pomůcky, jako jsou maňásci, loutky, ale také množství výtvarných pomůcek nebo dětských knížek. Díky všem těmto pomůckám je mnohem jednodušší navázat s dětmi kontakt. Her je nepřeberná řada, záleží na cíli hry, kterého chceme dosáhnout.

PhDr. Věra Holotová