Kontakty

 

tel. ŠKOLA: 326 321 931, mob: 602 410 321

                    e-mail: zvsi@skolanacelne.cz

tel. DĚTSKÝ DOMOV: 326 326 723, mob: 774 489 639

                    e-mail: ddmb@skolanacelne.cz

tel. SPC: 326 726 053, mob: 602 549 296

                    e-mail: spcmb@skolanacelne.cz

RED IZO:  600171454

IČO: 70107114

Datová schránka: dn8xkp2                     

ePodatelna: zvsmb@kr-s.cz

Bank. spojení: 27-6277080207/0100

 

Vedení školy:

Ředitelka školy

Mgr., Bc. Ivana Pacovská

pacovska@skolanacelne.cz

 

326 321 722

mob: 775 581 291

 

Zástupkyně řed. školy

Mgr. Anna Petrčková

petrckova@skolanacelne.cz

 

326 321 931 

mob: 602 409 014

 

Zástupkyně řed. školy

Mgr. Hana Hýblová

hyblova@skolanacelne.cz

 

326 321 931

mob: 724 876 957

 

Zástupkyně řed. školy pro DD

Mgr. Veronika Háková

hakova@skolanacelne.cz

 

326 326 723 

mob: 774 410 695

 

Vedoucí SPC

Mgr. Ivana Štefaniaková

spcmb@skolanacelne.cz

tel. objednávky od 8.00 - 12.00 hod.

326 726 053 

mob: 602 549 296

 

 

Školní jídelna:

Vedoucí šk.jídelny

Magdaléna Fričová

fakturace.zvsi@skolanacelne.cz

 

326 321 931

mob: 776 613 520

 

 

Ekonomický úsek:

Ekonomka

Jiřina  Suchardová

suchardova@skolanacelne.cz

 

326 321 931

mob: 773 639 450

 

Účetní

Pavlína Šlárová

slarova@skolanacelne.cz

 

326 321 931

mob: 775 321 931

 

Sekretářka

Marcela Kučerová

kucerova@skolanacelne.cz

 

326 321 931

mob: 602 410 321