SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC

Dětský domov

  • je součástí příspěvkové organizace nesoucí název Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum
  • sídlí v ulici Na Celně, nedaleko lesoparku Štěpánka
  • zřizovatelem organizace je Středočeský kraj, se sídlem v Praze, Zborovské ulici

Historie

Historie dětského domova sahá až do roku 1927. V tomto roce byl při škole pomocné zřízen internát pro žáky ze vzdálených míst bydliště

V roce 1937 byla postavena nová budova školy; nesla název Sociální ústav a ústav pedagogický. Během války byla škola značně poškozena bombardováním; škody se podařilo úspěšně opravit a obnovit tak její činnost. V červnu roku 1950 byl Sociální ústav přejmenován na Zvláštní dětský domov, v němž bylo ubytováno na 120 dětí

Do roku 1987 byl dětský domov umístěn ve 2. patře v budově školy. V tomto roce pak došlo k přemístění do vily na okraji lesoparku Štěpánka.

Současnost

Dětský domov se řadí mezi školská zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jeho účelem je zajišťovat nezletilým klientům (zpravidla ve věku od 3 do 18 let) na základě rozhodnutí soudu, náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Úlohou dětského domova je zajistit výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Plné přímé zaopatření je poskytováno rovněž klientům po ukončení ústavní výchovy, kteří se připravují na budoucí povolání, a to v rámci dohody o dobrovolném pobytu.

Děti jsou k nám umisťovány z Dětského diagnostického ústavu v Praze Krči nebo přímo z nefunkčního rodinného prostředí, prostřednictvím jednotlivých oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Kapacita dětského domova – 24 dětí, je v současné době naplněna. Děti jsou v našem domově rozděleny do tří rodinných skupin, kde se o ně starají speciálně pedagogičtí pracovníci; ti o děti pečují podle jejich individuálních potřeb ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Život v domově se snažíme co nejvíce přiblížit životu v rodině. Cílem naší práce je podpořit sebedůvěru dětí, rozvíjet citovou stránku jejich osobnosti a co nejvíce zmírnit negativní důsledky nepříznivého rodinného prostředí. Naší prací usilujeme o zdravý vývoj každého jedince; umožnit mu tak po odchodu z dětského domova v co největší míře, plnohodnotné zapojení do společnosti.

Naše zařízení úzce spolupracuje s mnoha subjekty: sociálními pracovníky, kurátory pro mládež, poradenskými zařízeními, s místními lékaři, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a v neposlední řadě s řadou neziskových organizací.

Důraz klademe na udržení kontaktu dětí s rodinou.

Od května 2015 prochází náš domov rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž záměrem je vytvoření kvalitního zázemí pro život dětí.

dětský domov

Dětský domov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři


SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC