SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC

Dětský domov

  • je součástí příspěvkové organizace nesoucí název Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum
  • sídlí v ulici Na Celně, nedaleko lesoparku Štěpánka
  • zřizovatelem organizace je Středočeský kraj, se sídlem v Praze, Zborovské ulici

Historie

Historie dětského domova sahá až do roku 1927. V tomto roce byl při škole pomocné zřízen internát pro žáky ze vzdálených míst bydliště

V roce 1937 byla postavena nová budova školy; nesla název Sociální ústav a ústav pedagogický. Během války byla škola značně poškozena bombardováním; škody se podařilo úspěšně opravit a obnovit tak její činnost. V červnu roku 1950 byl Sociální ústav přejmenován na Zvláštní dětský domov, v němž bylo ubytováno na 120 dětí

Do roku 1987 byl dětský domov umístěn ve 2. patře v budově školy. V tomto roce pak došlo k přemístění do vily na okraji lesoparku Štěpánka.

Současnost

Dětský domov se řadí mezi školská zařízení pro výkon ústavní výchovy. Jeho účelem je zajišťovat nezletilým klientům (zpravidla ve věku od 3 do 18 let) na základě rozhodnutí soudu, náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

Úlohou dětského domova je zajistit výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče. Plné přímé zaopatření je poskytováno rovněž klientům po ukončení ústavní výchovy, kteří se připravují na budoucí povolání, a to v rámci dohody o dobrovolném pobytu.

Děti jsou k nám umisťovány z Dětského diagnostického ústavu v Praze Krči nebo přímo z nefunkčního rodinného prostředí, prostřednictvím jednotlivých oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Kapacita dětského domova – 24 dětí, je v současné době naplněna. Děti jsou v našem domově rozděleny do tří rodinných skupin, kde se o ně starají speciálně pedagogičtí pracovníci; ti o děti pečují podle jejich individuálních potřeb ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

Život v domově se snažíme co nejvíce přiblížit životu v rodině. Cílem naší práce je podpořit sebedůvěru dětí, rozvíjet citovou stránku jejich osobnosti a co nejvíce zmírnit negativní důsledky nepříznivého rodinného prostředí. Naší prací usilujeme o zdravý vývoj každého jedince; umožnit mu tak po odchodu z dětského domova v co největší míře, plnohodnotné zapojení do společnosti.

Naše zařízení úzce spolupracuje s mnoha subjekty: sociálními pracovníky, kurátory pro mládež, poradenskými zařízeními, s místními lékaři, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem a v neposlední řadě s řadou neziskových organizací.

Důraz klademe na udržení kontaktu dětí s rodinou.

Od května 2015 prochází náš domov rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž záměrem je vytvoření kvalitního zázemí pro život dětí.

dětský domov

Dětský domov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
2
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři


SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC