SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC

Co nabízíme?

  • komplexní diagnostiku (speciálně pedagogickou a psychologickou)
  • speciálně pedagogické a psychologické poradenství
  • konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
  • metodickou činnost pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
  • pomoc při začlenění dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ, ZŠ a SŠ, včetně doporučení k zřízení funkce asistenta pedagoga, zpracování podkladů k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (pro některé typy postižení – narušená komunikační schopnost, autismus)

Služby poskytujeme ambulantně - v prostorách pracoviště SPC, v terénu:

  • na žádost zákonných zástupců nebo zletilých žáků
  • na doporučení školy
  • na doporučení jiného odborníka
  • na žádost instituce,

a to vždy se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

 

SPC

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři


SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC