SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC

Školská rada

K posílení spolupráce mezi rodinou a školou by mělo přispět zřízení Školské rady Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zástupci zřizovatele podílet se na správě školy. Působnost a pravomoci Školské rady stanoví nový školský zákon 561/2004.

K základním úkolům tohoto orgánu patří:

  • vyjadřovat se k návrhu Školního vzdělávacího programu a jeho realizaci
  • schvalovat Výroční zprávu o činnosti školy
  • schvalovat Školní řád
  • schvalovat pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků
  • podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednávat inspekční zprávu České školní inspekce
  • podílet se na návrhu rozpočtu na další školní rok

Školská rada byla na naší škole zvolena ve školním roce 2021 - 2024. 

Jejími členy jsou:

zástupce zřizovatele - Mgr. Jana Hradiská Horáková

zástupce pedagogů a předseda - Mgr. Martina Jonášová

zástupce rodičovské veřejnosti - Martina Vavřichová

O nás

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sponzoři


SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC