SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC
SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC

ZŠ a MŠ při nemocnici

Mateřská škola a Základní škola při nemocnici Mladá Boleslav zajišťuje právo nemocného dítěte na výchovu, vzdělání a hru. Napomáhá k léčení somatických potíží dětských pacientů psychologickými a pedagogickými prostředky, odpoutává myšlenky dítěte od nemoci. Zabraňuje pocitu smutku a opuštěnosti, pomáhá překonat odloučení od rodiny a dětského kolektivu.

Zdravotní péče v nemocnici je prvořadá. Jejím doplňkem je školní činnost, kterou zajišťují pedagogové s odpovídajícím vzděláním. Výukové a odpočinkové aktivity děti jsou podřízeny léčebnému režimu.

Škola svým dílem přispívá ke komplexnosti léčby. Nabízí dětem léčeným v nemocnici zajímavou činnost, hru, zábavu i poučení.

Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj a psychickou podporu nemocného dítěte. Metodou individuálního přístupu směřuje k tomu, aby se dítě dobře cítilo, mělo chuť poznávat, přemýšlet a tvořit.

Děti mají k dispozici vybavenou hernu, kam s nimi mohou docházet i jejich rodiče, kteří je doprovází po dobu hospitalizace.  V mateřské škole se děti mohou věnovat výtvarným a pracovním činnostem, pracovat se skládankami a stavebnicemi nebo si hrát s hračkami.

K dětem, které mají klidový režim na lůžku, dochází učitelka s individuálním programem.

Našim hlavním cílem, je vytvářet pro děti takové podmínky, které co nejlépe usnadňují adaptaci a maximálně zpříjemňují pobyt dítěte v nemocnici. Mateřská škola nabízí činnosti dětem od 2 – 6 let.

Základní škola při nemocnici poskytuje základní vzdělávání žákům 1. – 9. ročníku. Ve škole při nemocnici si procvičují učivo žáci z běžných základních škol, žáci ze základních škol zřízených podle § 16, odst.9 i ze škol speciálních. Obsah učiva je přizpůsoben věkovým a rozumovým schopnostem dětí. Zařazení do výuky a  rozsah zátěže školní prací určuje ošetřující lékař.

Ve škole vyučujeme podle učebního plánu a osnov kmenové školy žáka, redukovaných a upravených  podle jeho aktuálního zdravotního stavu. Učení probíhá formou her, které jsou zaměřeny na procvičování a opakování učiva a umožňují žákům vyplnit čas strávený v nemocnici.

Obsah výuky je zaměřen na procvičování českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Škola k dispozici vybavenou učebnu (učební pomůcky, učebnice, PC, televizor, video). Zde žáci pod vedením učitelky základní školy doplňují pracovní listy dle jednotlivých ročníků, hrají didaktické hry individuálně nebo ve skupině, procvičují si učivo pomocí výukových programů na počítači. Někteří žáci si doplňují učivo přímo do pracovních sešitů z kmenové školy. Na ostatních odděleních (JIP, dětská chirurgie) se výuka realizuje individuálně na pokojích u lůžek pacientů.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Sponzoři


SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC SŠ, ZŠ, MŠ, DD A SPC